"Škola pre každého"

Sobota 20. 10. 2018

Počet návštev: 720519
 • Jesenné dobroty

  Jesenné dobroty
  5. 10. 2018

  Výstavka ovocia a zeleniny v kultúrnom dome

  Veľmi radi sme prijali pozvanie na výstavu ovocia a zeleninu, na ktorú nás pozvali záhradkári z obce. S údivom si naše deti prezreli dopestované plodiny. Najviac nás prekvapila ochutnávka pomazánok zo zeleniny, koláčiky a hotové džemy a lekváre. Svoje chuťové poháriky sme si vyskúšali aj pri ochutnávke sirupov.

  Výstava na škole

  Jeseň na našej škole opäť so sebou priniesla súťaž o najkrajší jesenný plod zo záhrad našich detí. Zapojili sa malí i veľkí. Vďaka patrí aj rodinným príslušníkom, ktorí pomohli svojim deťom pri krásnych výtvoroch. A čo sa deťom páčilo najviac? Nosorožec z jabĺčka, ktorého vyrobili žiaci zo 7.A. Blahoželáme :)

 • Sokoliari Falconarii

  Sokoliari Falconarii
  3. 10. 2018

  Dnes naša škola zažila výnimočnú návštevu. Prišli k nám najlepší z najlepších, konkrétne - Sokoliari Falconarii. Letové ukážky dravcov zaujali všetky deti a najviac sa tešili, keď sa mohli najväčšieho orla dotknúť a odfotiť sa s ním. Veľmi pekne ďakujeme za skvelé predstavenie Vášho umenia. 

 • Lezecká stena už aj v Jure nad Hronom

  Lezecká stena už aj v Jure nad Hronom
  30. 9. 2018
 • Škôlkari a školáci opäť spolu

  Škôlkari a školáci opäť spolu
  26. 9. 2018

  Dnes sme v našej ŠKD mali vzácnu návštevu. A koho? No predsa našich milých škôlkarov. Školáci si pre nich pripravili tvorivé dielne. Deti si mali možnosť vytvoriť ježkov, slimáčikov, farebnú dúhu a rybičku s čarovnými šupinkami. Ďakujeme škôlkarom za návštevu a milé darčeky, ktoré nám ich návštevu budú pripomínať 😊. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami.

  Deti ŠKD.

   

 • Bolo raz jabĺčko krásne

  Bolo raz jabĺčko krásne
  14. 9. 2018

  Tento týždeň sme v školskom klube detí stihli aj trošku tvoriť. V rámci esteticko-výchovnej oblasti sme si spolu s deťmi vytvorili farebné jabĺčka s húseničkou a jesenné lístie plné všakovakých farieb. 

 • Opekačka

  Opekačka
  14. 9. 2018

  Septembrová opekačka

   

  Slnko svieti, niečo čmudí,

  špekáčik sa v ohni údi.

  Deti kričia, veď to páli!

  Po chvíli to takmer vzdali.

  Safaládky, opekačky,

  Kedy  budú tie špekačky?

  Nedočkavo deti sedia,

  na špekáčik stále sliedia.

  Slinky sa im zbiehajú,

  kým sa párky krájajú.

  To bol ale skvelý dník,

  zasadíme safaládovník!

 • Školský poriadok - náš kamarát

  Školský poriadok - náš kamarát
  4. 9. 2018

  Dňa 4.9 sa na našej škole uskutočnila zaujímavá aktivita zameraná na Školský poriadok a oboznámenie sa s ním pomocou hier, kartičiek a zážitkového učenia. Žiaci sa pomocou kartičiek naučili aké predmety môžu a aké predmety nemôžu nosiť do školy. Pomocou vzťahových hier si ukázali ako sa majú k sebe správať. A pomocou otázok, ktoré mali ukryté v kinder vajíčkach odpovedali na najdôležitejšie veci zo školského poriadku. Veríme že takouto zábavnou formou sa im školský poriadok lepšie zapamätá:)

 • Triedim, triediš, triedime

  Triedim, triediš, triedime
  12. 9. 2018

  Triedim, triediš, triedime alebo jednoducho povedané SEPARUJEME. Tento týždeň sme si pre našich prvákov v ŠKD pripravili niekoľko hravých aktivít na tému „separovanie“, ktoré naši malí šikovníci zvládli bez problémov..

 • Výlet na Šiklóš

  Výlet na Šiklóš
  6. 9. 2018

  Žiaci II.stupňa v prvý školský týždeň absolvovali turisticko-cyklistický výlet na vrch Vápnik, zvaný aj Šiklóš, nachádzajúci sa v blízkosti Levíc. Nachádza sa tu pamätník - rozhľadňa, pri ktorom sme si pripomenuli aj významné udalosti z histórie nášho regiónu.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019
  3. 9. 2018

   

  Čas letných prázdnin sa dnešným dňom definitívne skončil. Sme oddýchnutí, plný krásnych zážitkov, nových skúseností a priateľstiev. No i ten najpútavejší román má svoj začiatok a má aj koniec. A tak, aj my učitelia, aj Vy, milí naši žiaci, sa po tomto krásnom čase znova stretávame. Začína nový školský rok a ja verím, že bude naplnením našich predsavzatí a plánov do budúcnosti.

  Pre väčšinu z nás je tu všetko okolo  v priestoroch našej školy dobre známe a už sa tešíme na krásne príbehy a zážitky z prázdnin, ktoré si dychtivo vyrozprávame. Samozrejme, nemôžem zabudnúť na Vás, milí naši prváčikovia, ktorí vstupujete do týchto krásne vyzdobených priestorov školy po prvýkrát.

  Verím, že tu nájdete nových kamarátov a naučíte sa veľa, preveľa nových vecí a raz sa z Vás stanú veľký policajti, hasiči, lekári, športovci alebo kozmonauti.

  Ako povedal známy aktivista za ľudské práva a neskorší prezident Juhoafrickej republiky  Nelson Mandela: „ Vzdelanie je najsilnejšia zbraň, ktorú môžeme použiť, aby sme zmenili svet.“ Ja dodám, je potrebné meniť ho, a to najmä k lepšiemu. A tu je namieste osloviť tých, ktorí sú už na tejto ceste deviaty rok. Milí deviataci, verím, že tento školský rok, posledný na našej škole bude pre Vás najkrajším a nezabudnuteľným. Držíme Vám palce pri rozhodovaní sa „čo s načatým životom....“

  A Vy, milí naši žiaci, verte nám, že svoju prácu robíme radi a s láskou a že každé Vaše uznanlivé a chápavé gesto je pre nás najväčším ocenením našej nie vždy docenenej práce. Nech porozumenie a tolerancia sú našimi najmocnejšími spojencami na spoločnej ceste za vzdelaním.

             K tomu nám všetkým v novom školskom roku prajem len to najlepšie.

   

 • „Ochrana života a zdravia“

  „Ochrana života a zdravia“
  25. 6. 2018

  Dňa 25. 6. 2018 sa uskutočnilo na našej škole účelové cvičenie „Ochrana života a zdravia“, pri ktorom žiaci školy si mohli v praktickom riešení úloh preveriť svoje teoretické poznatky a vedomosti, ktoré získali v teoretickej časti účelového cvičenia v 1.polroku.

  Žiaci boli rozdelení do skupín od najmladších po najstarších žiakov. Motivačne sa kapitánmi skupiny stali práve tí najmladší žiaci školy. Každá skupina prechádzala stanovišťami, kde plnili dané úlohy a splnenie úloh bolo potvrdené podpisom vedúceho stanovišťa.

  Najväčším zážitkom pre žiakov bola tvorba obrazov z prírodných materiálov a maľovanie obrazov na kamene podľa vlastnej fantázie.

 • Návšteva ľudového domu

  Návšteva ľudového domu
  25. 6. 2018

  Kedysi dávno žili ľudia celkom inak ako dnes. O tom, ako žili, nám porozprávala jedna veľmi milá pani. Možno už tušíte, o koho presne ide. Áno, je to tá usmievavá pani z ľudového domu, pani Dubová. Deti z jurskej školy ju v pondelok 26. júna navštívili. Privítala nás vľúdnym úsmevom a porozprávala nám o tom, ako sa žilo kedysi, aké zvyky a tradície ľudia zaužívali a tiež, ako ťažko pracovali. Deťom sa táto krátka exkurzia veľmi páčila, dokonca si vyskúšali aj to, ako sa deti v ich veku vzdelávali a hrali. Ďakujeme za pekné dopoludnie strávené v ľudovom dome a už teraz sa nevieme dočkať toho nasledujúceho.

   

 • Hókusy - Pókusy v ŠKD

  Hókusy - Pókusy v ŠKD

  Deti majú radi pokusy a experimentovanie, preto sme si pripravili pre ich zaujímavé poobedie. Vyrobili sme si deťmi sopku, domáci sliz, newtonovú kvapalinu, plávajúce obrázky na hladine vody a iné. Deťom sa poobedie veľmi páčilo a už pripravujeme ďalšie super pokusy aj nabudúce, tešíme sa.

 • Týždeň zdravej desiaty 4.6-8.6 2018

  Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú často zabúdame. Práve preto sa na našej škole uskutočnil Týždeň zdravej desiaty zameraný na zníženie množstva sladkostí a sladkých nápojov, a zvýšenie množstva ovocia, zeleniny a čistej vody na desiatu. Týmto týždňom sme chceli podporiť zdravý životný štýl a bojovať proti obezite u detí.

                  Chceme týmto pochváliť aj rodičov, ktorým nie je ľahostajné zdravie ich detí a pripravujú im zdravé a chutné desiaty. 

 • Boj proti šikanovaniu pomocou hier

  Boj proti šikanovaniu pomocou hier

  Problematika šikanovania sa v súčasnej dobe stáva veľmi aktuálnym a závažným problémom. Podľa výskumov šikanovaných detí neustále pribúda.

  Preto sme sa rozhodli, že bude v našich triedach prebiehať boj proti šikanovaniu pomocou hier, výtvarných aktivít ( žiaci si vyrábajú spoločné erby) a spoločných fotografii tried. Hry sú zamerané na utužovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi, ich lepšiemu vzájomnému poznaniu, rešpektovaniu odlišností a hľadanie spoločných vlastností a záujmov. V 5. A a 6.A triede okrem iného vytvárajú každé ráno „Kruh priateľstva“, v ktorom si navzájom poďakujú za pomoc z predchádzajúceho dňa.

  Veríme, že aj pomocou týchto aktivít v našej škole vytvárame priateľskú atmosféru medzi žiakmi a nedávame priestor na šikanovanie, odcudzovanie či iné negatívne vplyvy.

 • VÝZVA

 • Deň matiek

  Deň matiek
  13. 5. 2018

  Naši žiaci, malí i veľkí, s radosťou pripravili krásny program pre svoje mamičky, ockov a rodinných príslušníkov. Kytica uvitá z piesní, básní, veršov, tancov a úprimných slov vďaky patrila práve Vám ako poďakovanie, drahí rodičia. Prajeme Vám veľa radosti a spokojnosti v kruhu Vašich detí.

 • Návšteva NBS v Bratislave

  Návšteva NBS v Bratislave
  23. 4. 2018

  Triedy 6.A, 7.A a 9.A sa zúčastnili exkurzie v našom hlavnom meste - v Bratislave.Navštívili Národnú banku Slovenska a oboznámili sa so základnými vedomosťami o našej mene - o EURE. Krátko sa zastavili aj v budove Slovenského rozhlasu a televízie, kde ich na prízemí privítala zaujímavá výstava starých rádioprijímačov a krátka história z premietania na Slovensku. Veľmi pútavá bola aj návšteva v Mestskej knižnici - na oddelení pre deti a mládež. Nemohla chýbať ani krátka zastávka v nákupnom centre. Výlet sa vydaril a všetkým sa nám páčilo. 

 • Deň Zeme

  Deň Zeme je sviatok, ktorý sa oslavuje na celej Zemi a my sme si ho pripomenuli vedomostnými, ale aj zábavnými súťažami. Vstupenkou na náučné predpoludnie bol nakreslený plagát venovaný práve ochrane našej planéty. Hneď na začiatku aktivít naše šikovné žiačky pripomenuli aj ostatným spolužiakom, prečo je dôležité ochraňovať miesto, na ktorom žijeme. 

 • Vojaci u nás

  Vojaci u nás
  25. 4. 2018

  Našu školu navštívili príslušníci 13. mechanizovaného práporu v Leviciach. Priniesli so sebou ukážky zbraní, výstroje a výzbroje,ktorú používajú pri vojenských cvičeniach. Najviac deti upútalovojenské auto, ktoré snáď túži šoférovať každý malý chlapec. Žiacispoločne s vojakmi predviedli aj svoju športovú zdatnosť a silu. Keďsme sa na záver dňa spýtali, kto by sa chcel stať vojakom, nejednaruka našich detí sa zdvihla. Veľmi pekne ďakujeme za návštevu a tešímesa niekedy nabudúce.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
  284 , 93557 Jur nad Hronom
 • +421 36 77 93 026

Fotogaléria