"Škola pre každého"

Nedeľa 18. 11. 2018

Počet návštev: 738171

Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284

 

Základná škola v Jure nad Hronom  rokmi naberá skúsenosti a stále s novou energiou ich uplatňuje  pri vzdelávaní a výchove. Ani po  rokoch jej nehrozí upadnutie do stereotypu.  Posúďte sami:

            Jurská základná škola s materskou školou je  plnoorganizovaná škola s vyučovacím jazykom slovenským, každý ročník reprezentuje jedna trieda. Celkovo navštevuje školu a materskú školu viac ako sto žiakov z Jura nad Hronom i susedných obcí – Dolná Seč, Šarovce, Starý Hrádok, Dobogov. Žiakom sa venuje 13 členný pedagogický zbor, ktorý pozostáva z 10 vyučujúcich a 1 vychovávateľky. Súčasťou školy je aj materská škola, ktorú navštevuje 20 detí, o ktoré sa stará dvojčlenný pedagogický kolektív.

                                       

Škola okrem bežných vyučovacích priestorov poskytuje žiakom aj ďalšie priestory pre  všestranný rozvoj. V tomto školskom roku prebehne rekonštrukcia školskej telocvične v spolupráci s Obecným úradom, krorý je zároveň aj hlavným investorom rekonštrukcie. Veríme, že už čoskoro sa v nej budú znovu konať športové aktivity, školské oslavy a slávnosti. Neustále vyťažené sú počítačové učebne s internetom, kde sa žiaci zdokonaľujú v práci s výpočtovou technikou a modernými komunikačnými technológiami. Neslúžia však len na výučbu, poskytujú útočisko redakčnej rade školského časopisu Jurnovinky,  ktorý žiaci spoločne s pani učiteľkou Brezinskou pripravujú raz štvrťročne.

                        

Pracovitosť žiakov sa rozvíja v priestoroch školskej dielne. Športové a rekreačné aktivity žiakov sa často realizujú v areáli školy, ktorý bol revitalizovaný na základe projektu, ktorý podal OcÚ v Jure nad Hronom, poskytuje široké možnosti pre oddych i šport.

            Že sa dobré vzťahy medzi ľuďmi pestujú najmä na neformálnej úrovni, to uzná určite každý. A práve vďaka neformálnemu stretávaniu žiakov s pedagógmi v rámci záujmových krúžkov sa môže jurská škola pochváliť nadštandardnými vzťahmi učiteľov so žiakmi. Svojim koníčkom sa žiaci venujú v novinárskom, literárno – dramatickom, tanečnom, a zdravotníckom krúžku, ale aj v krúžku ruského a anglického jazyka, či matematika a slovenský jazyk hrou. Zaujímavé sú vystúpenia divadelného krúžku. Pre žiakov je zaujímavý logopedický, tanečný, alebo počítačovo- šachový. Za spomenutie tiež stoja príležitostné športové akcie. Činnosť žiakov v krúžkoch nie je samoúčelná. Krúžky navzájom spolupracujú a plodmi ich spoločného úsilia býva spoločná prezentácia školy pri rozličných slávnostiach a oslavách. Pravidelne žiaci z jurskej školy vystupujú programom pripravený mamičkám i dôchodcom. A ak ste z poslednej vety vycítili živú spoluprácu obce a školy, vôbec sa nemýlite. Obec zastúpená pánom starostom Ing. Jozefom Kovácsom je škole nápomocná pri jej aktivitách a na oplátku – žiaci sa snažia svojimi úspechmi a prácou zviditeľniť a dôstojne reprezentovať  Jur nad Hronom. Ekologicky ladené bývajú aj aktivity, ktoré prebiehajú počas Dňa Zeme.

              

            Okrem vzťahu učiteľov a detí nedá nespomenúť vynikajúce vzťahy učiteľov s rodičmi žiakov počas školských slávností a karnevalov.  

          Vynovená budova školy s obnovujúcim sa areálom sa môže stať studňou vedomostí a relaxom aj pre Vaše dieťa, skočte nakuknúť.

 

.......radi Vás privítame aj na Dňoch otvorených dverí

     

                                         

          

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
    284 , 93557 Jur nad Hronom
  • +421 36 77 93 026

Fotogaléria