"Škola pre každého"

Sobota 19. 1. 2019

Počet návštev: 773397

Pečenie chlebíka v Ľudovom dome / Duba Tajház/

16.6.2017

Napriek tomu, že naše deti materskej školy ešte čakajú dve akcie v mesiaci jún, môžem povedať, že návšteva Ľudového domu v obci bola vyvrcholením všetkých aktivít, ktoré sme mali v materskej škole i mimo nej v školskom roku 2016/2017 . 
              Bolo nám potešením privítať medzi nami aj deti a pani učiteľky MŠ z Hontianskej Vrbice a ukázať všetkým deťom ako sa žilo dávno, v akých domoch bývali, aké vybavenie mali gazdinky v kuchyni, do akej školy chodili, čo všetko si doma vyrábali, lebo obchodov a peňazí bolo málo. My skôr narodení vieme ,že sa žilo ťažko, ale bolo medzi ľuďmi viac ohľaduplnosti, tolerancie, lásky porozumenia, úcty. 
              Konštatujem že deti mali z prehliadky Ľudového domu, pečenia chleba, ochutnávky čerstvého chlebíka tvorby starodávnych jednoduchých hračiek zážitok, na ktorý budú určite dlho spomínať. Napovedajú tomu aj priložené fotografie. Určite sme deťom priblížili ako žili naši starí rodičia dávno a mohli to porovnať s dnešnou dobou. 
             Verím, že pri čítaní týchto riadkov a prezeraní fotografií vnesiem medzi ľudí radosť, lásku, porozumenie, toleranciu, úctu jeden k druhému, úctu k starším a v neposlednom rade úctu k sebe samému. V kútiku duše dúfam, že aspoň na chvíľu odložíme výdobytky dnešnej doby /mobilný telefón, počítač,...a budeme si v kruhu najbližších viac všímať jeden druhého, počúvať, rozprávať. Blížia sa prázdniny a to je možnosť ísť s deťmi na výlet do krásnych kútov Slovenska navštíviť mnoho múzeí, skanzenov, hradov, zámkov a tak pripomínať deťom ľudové tradície, zvyky a život našich predkov.
            Veľké poďakovanie patrí pani Gizke a pánovi Ernestovi Dubovým , ktorí sa o Ľudový dom starajú 365 dní v roku a tým nám ponúkajú možnosť oživiť si život našich predkov.

  
            Ďakujem môjmu kolektívu za spoluprácu, výbornú klímu v materskej škole. Pretože dobrá klíma je základ pre tvorivú a kreatívnu prácu s deťmi. 
            Posledné ďakujem posielam zriaďovateľovi a vedeniu našej materskej školy, ktorí počas mojej dlhoročnej práce s deťmi dali a dávajú zelenú mojim návrhom a nápadom, prejavujú dôveru, kolektívu sú nápomocní a ústretoví. Som potešená. Ešte raz všetkým ďakujem. 
                                                                                                                                       Lýdia Horváthová

    

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
    284 , 93557 Jur nad Hronom
  • +421 36 77 93 026

Fotogaléria