"Škola pre každého"

Štvrtok 15. 11. 2018

Počet návštev: 735420

História

História

         Prvá zmienka o materskej škole pochádza z roku 1949. Bola otvorená jedna trieda s vyučovacím jazykom slovenským. Od tohto roku sa viackrát sťahovala. V roku 1957 pôsobila v bývalej budove maďarskej školy, potom v bývalej budove Miestneho národného výboru. Od roku 1965 do roku 1989 bola materská škola v cirkevnej budove s dvoma triedami –vyučovacím jazyk slovenským a vyučovacím jazykom maďarským.

         10. januára 1989 bola slávnostne odovzdaná do užívania  nová budova materskej školy pri základnej škole, kde boli zriadené opäť dve triedy .

         1. júla 2002 prešli všetky materské školy do pôsobností obcí a miest a zriaďovateľom MŠ sa stala Obec Jur nad Hronom. 1.februára 2009 došlo k ďalšej zmene , kedy sa materská škola zlúčila so základnou školou. Od tohto dátumu existuje materská škola pod názvom  Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284 ako právny subjekt.

         Po rekonštrukcií ZŠ sa materská kola presťahovala do priestorov ZŠ a 6.9.2010 slávnostne otvorila. Od tohto dátumu materská škola prevádzkuje jednu heterogénnu triedu s vyučovacím jazykom slovenským.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
    284 , 93557 Jur nad Hronom
  • +421 36 77 93 026

Fotogaléria