"Škola pre každého"

Streda 16. 1. 2019

Počet návštev: 770170

Hodina dejepisu trochu inak...

Šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica k nám zavítala a ponúkla
štylizovanú hodinu dejepisu so zameraním na slovenské dejiny.
V predstavení nás previedli významnými obdobiami slovenských dejín
(Slovania, Turecké nájazdy, stavovské povstania, Jánošík, Štúr).Žiaci
mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske
súboje v humorných divadelných scénkach. Zážitkovou formou sme sa
dozvedeli historické fakty a žiaci boli interaktívne zapájaní do
programu. Najviac sa nám páčil a vystrašil nás výbuch bomby :)

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
    284 , 93557 Jur nad Hronom
  • +421 36 77 93 026

Fotogaléria