"Škola pre každého"

Streda 16. 1. 2019

Počet návštev: 770111

Spoločné čítanie

6.4. sme prijali výzvu o Spoločnom čítaní rozprávky v rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti. Rôznymi spôsobmi sme podporili vzťah detí a žiakov k čítaniu a tým sme sa snažili získať väčší počet zanietených priaznivcov literatúry. Zámerom tejto aktivity je nielen zatraktívniť čítanie kníh medzi žiakmi, ale súčasne aj posilniť pocit ich spolupatričnosti, súdržnosti, vzájomného spoznávania sa a najmä postupne odbúravať nežiaduce predsudky voči iným ľuďom. Naši najmenší prváci a druháci si na pomoc prizvali kamaráta HUPSA, ktorý ich čítaním sprevádza už od začiatku školského roka. Starší žiaci z VIII. A sa pri príležitosti Spoločného čítania venovali prevencii boja proti drogovej závislosti. Veríme, že aj takouto formou získajú deti lepší vzťah ku knihám.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
    284 , 93557 Jur nad Hronom
  • +421 36 77 93 026

Fotogaléria