"Škola pre každého"

Sobota 19. 1. 2019

Počet návštev: 773411

Ochrana života a zdravia

Žiaci druhého stupňa našej školy dnes absolvovali teoretickú časť branného cvičenia - Ochrany života a zdravia. Pani učiteľky si pre žiakov pripravili zaujímavé informácie z nasledovných oblastí: Chránené územia SR; Zdravotná príprava, ktorá zahŕňala resuscitáciu na figuríne a ošetrovanie rán; Orientácia v teréne; Protipožiarna ochrana; Dopravná výchova. Žiaci nadobudli základné teoretické vedomosti, ktoré v letných mesiacoch spoločne využijeme a aplikujeme v praxi.

      

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
    284 , 93557 Jur nad Hronom
  • +421 36 77 93 026

Fotogaléria