"Škola pre každého"

Nedeľa 18. 11. 2018

Počet návštev: 738185

Pedagogickí zamestnanci školy

Riaditeľka základnej školy s materskou školou Mgr. Soňa Nováková

Zástupkyňa riaditeľa pre materskú  školu Horváthová  Lýdia


 

          1. a  2. ročník       Mgr. Vetorová  Mária  /učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, logopédia, IFV/

      3. a 4. ročník        Mgr. Modrovičová Ingrid  /učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, NEJ/

      5. ročník               Mgr. Homolová  Martina    /NAV, MDV/

6. ročník              Mgr. Brezinská Adela /SJL, OBN, MDV/ 

7. ročník              Mgr. Mazúrová Agneša /MAT/

      8.   ročník             Mgr. Májeková Ingrid /ANJ, VYV, RUS/

          9.  ročník              Mgr.  Vojteková Helena   /DEJ, OBN, TEV/    

     MŠ                       Siváková Jana

     ŠKD                     Mgr. Turčanová Marta


Asistentka učiteľa: - Mgr. Magdaléna Drvotová

Výchovný poradca – Ing. Škuta Vojtech

Vedúca MZ pre primárne vzdelávanie                                                 Mgr. Modrovičová Ingrid

Vedúca PK Spoločensko – vednej predmetovej komisie pre NSV        Mgr. Brezinská Adela               

Vedúca PK Prírodovednej predmetovej komisie pre NSV                   Mgr. Mazúrová Agneša

Vedúca PK Výchovných predmetov                                                     Mgr. Homolová Martina


 

Školský časopis –  Mgr. Brezinská Adela

Čitateľská gramotnosť –  Mgr. Brezinská Adela

Prevencia drogovej závislosti a šikanovania - Mgr. Martina Homolová

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - Mgr. Mária Vetorová

Zdravý životný štýl - Mgr. Mária Vetorová

Ľudské práva a práva dieťaťa - Mgr. Martina Homolová

Školský parlament - vedenie žiakov - Mgr. Helena Vojteková

Športové a kultúrne podujatia - Mgr. Helena Vojteková

Kronika školy - Mgr. Turčanová Marta


 

 

 

 

 

                                                     

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
    284 , 93557 Jur nad Hronom
  • +421 36 77 93 026

Fotogaléria