"Škola pre každého"

Sobota 19. 1. 2019

Počet návštev: 773604

Pedagogickí zamestnanci školy

Riaditeľka základnej školy s materskou školou Mgr. Soňa Nováková

Zástupkyňa riaditeľa pre materskú  školu Horváthová  Lýdia


 

          1. a  2. ročník       Mgr. Vetorová  Mária  /učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, logopédia, IFV/

      3. a 4. ročník        Mgr. Modrovičová Ingrid  /učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, NEJ/

      5. ročník               Mgr. Vojteková Helena   /DEJ, OBN, TSV/

6. ročník              Ing. Vojtech Škuta /BIO, THD/  

7. ročník              Mgr. Brezinská Adela /SJL, OBN, MDV/

      8.   ročník             Mgr. Mazúrová Agneša /MAT/

          9.  ročník              Mgr. Nataša Panfilovová Havranová /BIO, TSV/     

     MŠ                       Siváková Jana

     ŠKD                     Bc. Soňa Nováková


Asistentka učiteľa: - Mgr. Magdaléna Drvotová

Výchovný poradca – Ing. Škuta Vojtech

Vedúca MZ pre primárne vzdelávanie                                                 Mgr. Modrovičová Ingrid

Vedúca PK Spoločensko – vednej predmetovej komisie pre NSV        Mgr. Brezinská Adela               

Vedúca PK Prírodovednej predmetovej komisie pre NSV                   Mgr. Mazúrová Agneša

Vedúca PK Výchovných predmetov                                                     Mgr. Nataša Panfilovová

                                                                                                                  Havranová


 

Školský časopis –  Mgr. Brezinská Adela

Čitateľská gramotnosť –  Mgr. Brezinská Adela

Prevencia drogovej závislosti a šikanovania - Mgr. Tímea Tóthová

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - Mgr. Mária Vetorová

Zdravý životný štýl - Mgr. Mária Vetorová

Ľudské práva a práva dieťaťa - Mgr. Tímea Tóthová

Školský parlament - vedenie žiakov - Mgr. Helena Vojteková

Športové a kultúrne podujatia - Mgr. Helena Vojteková

Kronika školy - Mgr. Helena Vojteková


 

 

 

 

 

                                                     

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
    284 , 93557 Jur nad Hronom
  • +421 36 77 93 026

Fotogaléria