"Škola pre každého"

Streda 16. 1. 2019

Počet návštev: 770306

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ TRETIAKOV A ŠTVRTÁKOV

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ  TRETIAKOV A ŠTVRTÁKOV

 

Podobne ako vlani od začiatku školského roku funguje v triede tretiakov a štvrtákov „TRIEDNA BANKA“.

Každý žiak má založený účet. Triedna peňažná mena sa volá JÉČKO.

Výmenný kurz je momentálne stanovený tak, že za 2 získané jéčka dostane žiak 1 cent.

Na základe stanovených pravidiel  žiaci môžu jéčka zarábať, ale na druhej strane aj o ne prísť v prípade zlých študijných výsledkov alebo zlého správania, dokonca v najhoršom prípade môže nastať aj BANKROT.

Výplata zárobku prebieha vždy na konci mesiaca. Žiaci sa môžu rozhodnúť, či si peniaze v banke nechajú ( v tom prípade dostávajú od banky úrok za každý mesiac 10 jéčok)  alebo si nasporené peniaze vyberú z účtu.  Po prvom mesiaci sa väčšina žiakov rozhodla úspory ponechať na účte a traja žiaci si svoje prvé zarobené centíky už aj vybrali.

Poprajme teda všetkým bohaté zárobky J

 

 

                             

 

 

                              PRAVIDLÁ  TRIEDNEJ BANKY

Mena:     jéčko      Výmenný kurz :  1 cent = 2 jéčka

Výplata : na konci mesiaca, pri ponechaní výplaty na 

                  účte – prémia 10 jéčok            

PRÍJMY  ( + ):                Jednotka........................................ +5 jéčok

                                                    Dvojka........................................... + 3 jéčka

                                                    Trojka............................................ + 1 jéčko

                                                    Pochvala v ŽK................................. + 5 jéčok

                                                    Umiestnenie v súťaži..........+ 10, + 5, + 3 jéčok

                                                    Zber (papier, baterky, vrchnáky)... + 5 jéčok

                                                    Prečítanie knihy ...........................  + 10 jéčok

                                                    Zhotovenie projektu........... + 10, + 5, + 3 jéčok

                                                    Reprezentácia školy.......................+ 10 jéčok

                                                    Iné aktivity...................................... + 5 jéčok

 VÝDAVKY ( - ):        Päťka .............................................. - 2  jéčka

                                                             Štvorka............................................ - 1 jéčko 

                                                              Zabúdanie  (ŽK, DÚ, pomôcky)....... - 5 jéčok

                                                 Naháňanie cez prestávku............... - 5 jéčok

                                                  Nadávky, hádky, bitka.................... - 10 jéčok

                                                  Vykrikovanie, vyrušovanie............. -  5 jéčok

                                                   Neporiadok v lavici a okolí............. -  5 jéčok

                                                                 Poškodenie cudzej veci ................. - 10 jéčok

                                                   Chodenie na WC počas hodiny....... - 10  jéčok

                                                    Vážne porušenie školského poriadku...BANKROT!            

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
    284 , 93557 Jur nad Hronom
  • +421 36 77 93 026

Fotogaléria