"Škola pre každého"

Streda 16. 1. 2019

Počet návštev: 770296

Ponuka práce

Hlavná kuchárka

Pozícia:

Hlavná kuchárka (kuchár)            

Úväzok: 100%
Dátum nástupu: 1.2.2019
Požiadavky:

- Vzdelanie: stredné odborné – odbor kuchár
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Profesijný životopis
- Doklad o vzdelaní
- Súhlas so spracovaním osobných údajov
- Požadovaná prax v odbore v rokoch 2015-2017
Výber uchádzača prebehne pohovorom vo vopred dohodnutom termíne na základe telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.
Nástup možný od 1.2. 2019
Kontaktné informácie:
Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom
Životopis a súhlas so spracovaním údajov posielať na adresu školy:

ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 284, 93557;

zsjurnadhronom@gmail.com

Súhlas so spracovaním osobných údajov ( link na stiahnutie: https://zsjur.edupage.org/text/?text=text/text166&subpage=1).

Náplň práce:

Hlavná kuchárka ŠJ
- úprava jatočného mäsa, hydiny a rýb na kuchynské spracovanie,
- obsluha viacúčelového veľkokapacitného stroja alebo viac jednoúčelových, veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu pokrmov, obsluha, veľkokapacitných chladiacich alebo mraziacich zariadení,
- výroba technologicky náročných teplých jedál,
- výroba a výdaj technologicky náročných cukrárenských výrobkov,
- zaobstarávanie a nákup tovaru vrátane jeho uskladňovania,
- pri výrobe jedál dodržiava MSN a pokyny platné pre školské stravovanie,
- rozdeľuje hotové jedlá stravníkom, zodpovedá za dodržiavanie výťažnosti, hotovej porcie v zmysle platných noriem,
- riadi zamestnancov školskej jedálne a zodpovedá vedúcej školskej jedálne za ich činnosť,
- dodržiava platné hygienické a bezpečnostné predpisy,
- zodpovedá za čestnosť poskytovaných služieb,
- vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca

-odber vzoriek hotových jedál a vedenie evidencie a dokumentácie.

 • Zodpovedá za obsluhu veľkokuchynských strojových zariadení.
 • Zodpovedá za dodržiavanie MSN pri normovaní dávok surovín na prípravu jedál podľa počtu a vekových skupín stravníkov, dodržiavanie normy výťažnosti hotového jedla, ako aj dávkovania porcií podľa MSN a vekových skupín stravníkov.
 • zodpovedá za dodržiavanie technologického postupu pri príprave všetkých druhov podávaných jedál
 • dodržiava základné hygienické predpisy a požiadavky na spracovanie surovín pri príprave jedál
 • riadi prácu kolektívu  zamestnankýň
 • pri preberaní surovín zo skladu potravín zodpovedá za dodržiavanie doby záruky všetkých druhov surovín na prípravu jedla v jednotlivých dňoch
 • dodržiava na pracovisku predpisy o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarne predpisy
 • podieľa sa na dodržiavaní denného stravovacie režimu
 • riadi sa pokynmi vedúcej ŠJ
 • Koordinácia výroby jedál a nápojov
 • Organizácia výroby jedál a nápojov  pre stravníkov podľa diferencovaného stravovacieho režimu po nadobudnutí odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.
 • Zostavovanie vlastných receptúr vybraných pokrmov. Výroba národných špecialít medzinárodnej kuchyne.
 • Samostatné zostavovanie jedálnych lístkov podľa analýz nutričných hodnôt pokrmov a plnenia odporúčaných výživových dávok  jednotlivých vekových kategórií stravníkov podľa osobitného predpisu.
 • Zabezpečovanie, tvorba, realizácia a kontrola  sanitačného programu.
 • Zabezpečovanie výkonu kontroly, vedenie evidencie a dokumentácie HACCP.
 • Zodpovednosť za  dodržiavanie predpisov  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisov PO.

 

Pracovná doba: od 7,00 – do 15,00 hod.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
  284 , 93557 Jur nad Hronom
 • +421 36 77 93 026

Fotogaléria