"Škola pre každého"

Streda 16. 1. 2019

Počet návštev: 770071

„Ochrana života a zdravia“

    

Dňa 25. 6. 2018 sa uskutočnilo na našej škole účelové cvičenie „Ochrana života a zdravia“, pri ktorom žiaci školy si mohli v praktickom riešení úloh preveriť svoje teoretické poznatky a vedomosti, ktoré získali v teoretickej časti účelového cvičenia v 1.polroku.

Žiaci boli rozdelení do skupín od najmladších po najstarších žiakov. Motivačne sa kapitánmi skupiny stali práve tí najmladší žiaci školy. Každá skupina prechádzala stanovišťami, kde plnili dané úlohy a splnenie úloh bolo potvrdené podpisom vedúceho stanovišťa.

Najväčším zážitkom pre žiakov bola tvorba obrazov z prírodných materiálov a maľovanie obrazov na kamene podľa vlastnej fantázie.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
    284 , 93557 Jur nad Hronom
  • +421 36 77 93 026

Fotogaléria