"Škola pre každého"

Štvrtok 13. 12. 2018

Počet návštev: 750645

Boj proti šikanovaniu pomocou hier

Problematika šikanovania sa v súčasnej dobe stáva veľmi aktuálnym a závažným problémom. Podľa výskumov šikanovaných detí neustále pribúda.

Preto sme sa rozhodli, že bude v našich triedach prebiehať boj proti šikanovaniu pomocou hier, výtvarných aktivít ( žiaci si vyrábajú spoločné erby) a spoločných fotografii tried. Hry sú zamerané na utužovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi, ich lepšiemu vzájomnému poznaniu, rešpektovaniu odlišností a hľadanie spoločných vlastností a záujmov. V 5. A a  6.A  triede okrem iného vytvárajú každé ráno „Kruh priateľstva“, v ktorom si navzájom poďakujú za pomoc z predchádzajúceho dňa.

Veríme, že aj pomocou týchto aktivít v našej škole vytvárame priateľskú atmosféru medzi žiakmi a nedávame priestor na šikanovanie, odcudzovanie či iné negatívne vplyvy. 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
    284 , 93557 Jur nad Hronom
  • +421 36 77 93 026

Fotogaléria