"Škola pre každého"

Streda 16. 1. 2019

Počet návštev: 770031

OŽaZ

             

Žiaci ročníkov 5. - 9. dnes absolvovali účelové cvičenie OŽaZ v oblastiach zdravotnej prípravy, protipožiarnej ochrany, dopravnej výchovy, orientácie v teréne a oboznámili sa aj s chránenými územiami v rámci SR. OŽaZ cieľavedome pôsobí na fyzické, psychické, intelektuálne vlastnosti žiakov. OŽaZ prispieva k lepšiemu rozhľadu žiakov a rozvíjaniu schopností, ktoré sú potrebné pre žiaka nielen v čase vzdelávania, ale taktiež budú prínosom v budúcom zamestnaní a bežnom živote.

         

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
    284 , 93557 Jur nad Hronom
  • +421 36 77 93 026

Fotogaléria