"Škola pre každého"

Sobota 19. 1. 2019

Počet návštev: 773624

Informácie pre rodičov

Informácie pre rodičov (ŠKD)

 

 • ŠKD je v prevádzke od 11:05 do 16:00
 • Pre deti si môžu rodičia prísť od skončenia vyučovania do 16:00
 • Deti z ŠKD odchádzajú na základe informácie na zápisnom lístku o odchode žiaka. Inak dieťa uvoľníme iba na písomné požiadanie rodiča (nie ústne ani prostredníctvom mobilu).
 • Počas ŠKD žiaci nepoužívajú mobilný telefón.
 • Nosenie drahých predmetov ako sú mobil, tablet, zlaté retiazky, peniaze a pod. neodporúčame (na vlastnú zodpovednosť).
 •  Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 5 € mesačne.
 • Poplatok je potrebné vyplatiť vychovávateľke daný mesiac najneskôr do 15. dňa.
 • Je možné uhradiť viac mesiacov naraz alebo aj celý školský rok.
 • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD (v prípade akejkoľvek absencie dieťaťa v škole sa finančná čiastka nevracia).
 • Riaditeľka školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

   

 

                          Milí rodičia!

 

Pobyt Vašich detí vonku – na školskom dvore, je neoddeliteľnou súčasťou každého dňa. Z psychohygienického hľadiska zdravého vývinu dieťaťa je preto tento pobyt nutné absolvovať každý deň (okrem veľmi nepriaznivého počasia). Prosíme Vás, aby ste k tomu prispôsobili aj oblečenie detí. Odporúčame radšej staršie oblečenie (ak sa dieťa potí, tak aj náhradné tielko, tričko) a v zimnom období náhradné veci (nohavice alebo otepľovačky, pančušky, rukavice a pod.).

               

Ďakujeme za pochopenie.             

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
  284 , 93557 Jur nad Hronom
 • +421 36 77 93 026

Fotogaléria