"Škola pre každého"

Streda 16. 1. 2019

Počet návštev: 770127

Poslanie ŠKD

Školský klub detí pri Základnej škole Jur nad Hronom, 284

 

Náš  ŠKD je súčasťou plnoorganizovanej základnej školy.  Poskytujeme výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania pre deti 1.- 4. ročníka základnej školy, zaradené do nášho ŠKD. Podľa požiadaviek rodičov vieme zabezpečiť výchovu mimo vyučovania aj starším deťom.  Základná škola má jedno oddelenie ŠKD, ktoré sa nachádza priamo v budove školy. V tomto školskom roku 2017/2018 sa do školského klubu prihlásilo 25 detí.

Cieľom a poslaním výchovy nášho školského klubu detí je individuálny a spoločenský rozvoj dieťaťa, ktorý ovplyvňuje všetky jeho stránky osobnosť. Čas strávený v ŠKD je potrebné využiť na odpočinok, posilnenie zdravia a rozvoj záujmov. Po skončení vyučovania je do programu ŠKD zaradená činnosť odpočinková, relaxačná a rekreačná. Tieto činnosti umožňujú deťom aktívny odpočinok. Odpočinková a rekreačná činnosť je významnou súčasťou obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD, pomáha deťom odstraňovať únavu a kompenzuje jednostranné zaťaženie.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
    284 , 93557 Jur nad Hronom
  • +421 36 77 93 026

Fotogaléria