"Škola pre každého"

Sobota 19. 1. 2019

Počet návštev: 773646

Škola priateľská k deťom 2017

  • Škola priateľská k deťom 2017

Cieľom programu Škola priateľská k deťom je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi na materských, základných a stredných školách.

Trvanie: celý školský rok 2017/2018

Organizácia: Unicef

Na získanie titulu Škola priateľská k deťom 2017/2018 je potrebné splniť minimálne týchto 5 základných kritérií:

1. informovanie o programe Škola priateľská k deťom,

2. nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF,

3. práva detí v školskom vzdelávacom programe,

4. zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF,

5. aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada.

Súčasťou programu je aj voliteľné kritérium, ktorého splnenie závisí od vášho rozhodnutia:

6. spoločné rodičovské združenia alebo spoločné neformálne stretnutia.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
    284 , 93557 Jur nad Hronom
  • +421 36 77 93 026

Fotogaléria