"Škola pre každého"

Sobota 19. 1. 2019

Počet návštev: 773626

Aktivity 2016/2017

Slávnostné otvorenie nového školského roka

    Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pekných zážitkov. Žiaci mali možnosť načerpať nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok prinesie. Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt, ale i uvedomenie si svojich povinností.

            Na žiakov čaká svet objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez krásu a poéziu materinského jazyka, vyučovanie anglického jazyka a nemeckého jazyka, spomienky na predkov a zvyky regiónu v predmetoch školského vzdelávacieho programu.

            Zaželajme si veľa úspechov, aby školský rok 2016/2017 bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme  zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby ste v našej škole vždy našli človeka, ktorý Vás podporí, pomôže, vysvetlí , čo nepochopíte, podá  pomocnú ruku. Úprimne si želám, aby Základná škola s materskou školou v Jure nad Hronom fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine.

           Prajem Vám všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok. Vám, dievčatá a chlapci, menej vymeškaných hodín a len tie najlepšie známky, za ktorými budú bohaté vedomosti.

Mgr. Soňa Nováková

                                  

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
    284 , 93557 Jur nad Hronom
  • +421 36 77 93 026

Fotogaléria