"Škola pre každého"

Sobota 19. 1. 2019

Počet návštev: 773439

Zameranie školy

Zameranie školy

 

Zameranie materskej školy smeruje k:

        1. rozvíjaniu prírodovednej gramotnosti a

           2. rozvíjanie digitálnych kompetencií u detí predškolského veku

         Obec, v ktorej sídli materská škola ponúka prírodné prostredie, v ktorom môžu deti spoznávať krásy prírody a zároveň realizovať pohybové aktivity. Pri obci preteká rieka Hron a to vhodné prostredie na pozorovanie rastlín, drobných živočíchov. Jurský park je ďalšie miesto ,ktoré deti radi navštevujú a ktoré deťom ponúka realizovať pozorovacie prírodovedné aktivity. V obci sú miestni farmári a poľnohospodárske družstvo. Prostredníctvom zážitkového učenia môžu deti spoznávať zvieratá a zároveň sa oboznamovať s chovom týchto zvierat.

         Materská škola prostredníctvom projektov získala a doplnila materiálno- technické vybavenie do takej miery, že učiteľky môžu implementovať digitálne technológie do výchovno- vzdelávacieho procesu a zároveň podporovať a rozvíjať digitálne kompetencie. Digitálne technológie sú úplne prirodzenou súčasťou dnešnej doby. Deti sa s nimi stretávajú už od útleho veku, sú pre deti zdrojom poznávania, skúmania, komunikácie, vyjadrovania sa a rozvíjania logického myslenia .Našim cieľom je deti vhodne zoznamovať s digitálnymi technológiami, aby získali nielen základné zručnosti pri manipulácii s nimi, ale aby postupne objavovali i ďalšie možnosti ich využitia, samozrejme s prihliadaním na psychohygienu detí.

Špecifikum heterogénnej triedy:

         Heterogénne zloženie triedy ponúka deťom lepšie rozvíjanie sociálnych kompetencií. Prispieva k vzájomnej pomoci starších detí mladším deťom. Veľmi dobre sa uplatňuje v heterogénnej triede kooperatívna a diferencovaná výučba.

 

 •  

Mgr. Soňa Nováková - riaditeľ ZŠ s MŠ

Lýdia Horváthová - zástupca ZŠ s MŠ pre MŠ

Jana Siváková - triedna učiteľka

Mária Bogyóová - upratovačka

PRE RODIČOV

 • Informácie o platbe v MŠ
 • Rodičovské združenie

 

Tajomník: Ing. Zdenka Čechová

Hospodár: Ing. Mária Füriová

 

Rada školy

 

Člen Rady školy pri ZŠ s MŠ Jur nad Hronom za MŠ

Pedagogický zamestnanec:  Jana Siváková

Zákonný zástupca:        Zdenka Molnárová     

 • Zápis do MŠ
 • Oznamy

 

PEDAGOGICKÉ DOKUMENTY

 • ŠkVP
 • Školský poriadok
 • Správa o VVČ

 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Ziadost_o_prijatie_nove.docx

Ziadost_o_prerusenie_dochadzky.docx 

Splnomocnenie_na_prebratie_dietata.docx

Vyhlasenie_bezinfekcnosti_dietata.docx

 

FOTODOKUMENTÁCIA

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
  284 , 93557 Jur nad Hronom
 • +421 36 77 93 026

Fotogaléria