"Škola pre každého"

Piatok 17. 8. 2018

Počet návštev: 675927
 • „Ochrana života a zdravia“

  „Ochrana života a zdravia“
  25. 6. 2018

  Dňa 25. 6. 2018 sa uskutočnilo na našej škole účelové cvičenie „Ochrana života a zdravia“, pri ktorom žiaci školy si mohli v praktickom riešení úloh preveriť svoje teoretické poznatky a vedomosti, ktoré získali v teoretickej časti účelového cvičenia v 1.polroku.

  Žiaci boli rozdelení do skupín od najmladších po najstarších žiakov. Motivačne sa kapitánmi skupiny stali práve tí najmladší žiaci školy. Každá skupina prechádzala stanovišťami, kde plnili dané úlohy a splnenie úloh bolo potvrdené podpisom vedúceho stanovišťa.

  Najväčším zážitkom pre žiakov bola tvorba obrazov z prírodných materiálov a maľovanie obrazov na kamene podľa vlastnej fantázie.

 • Návšteva ľudového domu

  Návšteva ľudového domu
  25. 6. 2018

  Kedysi dávno žili ľudia celkom inak ako dnes. O tom, ako žili, nám porozprávala jedna veľmi milá pani. Možno už tušíte, o koho presne ide. Áno, je to tá usmievavá pani z ľudového domu, pani Dubová. Deti z jurskej školy ju v pondelok 26. júna navštívili. Privítala nás vľúdnym úsmevom a porozprávala nám o tom, ako sa žilo kedysi, aké zvyky a tradície ľudia zaužívali a tiež, ako ťažko pracovali. Deťom sa táto krátka exkurzia veľmi páčila, dokonca si vyskúšali aj to, ako sa deti v ich veku vzdelávali a hrali. Ďakujeme za pekné dopoludnie strávené v ľudovom dome a už teraz sa nevieme dočkať toho nasledujúceho.

   

 • Hókusy - Pókusy v ŠKD

  Hókusy - Pókusy v ŠKD

  Deti majú radi pokusy a experimentovanie, preto sme si pripravili pre ich zaujímavé poobedie. Vyrobili sme si deťmi sopku, domáci sliz, newtonovú kvapalinu, plávajúce obrázky na hladine vody a iné. Deťom sa poobedie veľmi páčilo a už pripravujeme ďalšie super pokusy aj nabudúce, tešíme sa.

 • Týždeň zdravej desiaty 4.6-8.6 2018

  Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú často zabúdame. Práve preto sa na našej škole uskutočnil Týždeň zdravej desiaty zameraný na zníženie množstva sladkostí a sladkých nápojov, a zvýšenie množstva ovocia, zeleniny a čistej vody na desiatu. Týmto týždňom sme chceli podporiť zdravý životný štýl a bojovať proti obezite u detí.

                  Chceme týmto pochváliť aj rodičov, ktorým nie je ľahostajné zdravie ich detí a pripravujú im zdravé a chutné desiaty. 

 • Boj proti šikanovaniu pomocou hier

  Boj proti šikanovaniu pomocou hier

  Problematika šikanovania sa v súčasnej dobe stáva veľmi aktuálnym a závažným problémom. Podľa výskumov šikanovaných detí neustále pribúda.

  Preto sme sa rozhodli, že bude v našich triedach prebiehať boj proti šikanovaniu pomocou hier, výtvarných aktivít ( žiaci si vyrábajú spoločné erby) a spoločných fotografii tried. Hry sú zamerané na utužovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi, ich lepšiemu vzájomnému poznaniu, rešpektovaniu odlišností a hľadanie spoločných vlastností a záujmov. V 5. A a 6.A triede okrem iného vytvárajú každé ráno „Kruh priateľstva“, v ktorom si navzájom poďakujú za pomoc z predchádzajúceho dňa.

  Veríme, že aj pomocou týchto aktivít v našej škole vytvárame priateľskú atmosféru medzi žiakmi a nedávame priestor na šikanovanie, odcudzovanie či iné negatívne vplyvy.

 • VÝZVA

 • Deň matiek

  Deň matiek
  13. 5. 2018

  Naši žiaci, malí i veľkí, s radosťou pripravili krásny program pre svoje mamičky, ockov a rodinných príslušníkov. Kytica uvitá z piesní, básní, veršov, tancov a úprimných slov vďaky patrila práve Vám ako poďakovanie, drahí rodičia. Prajeme Vám veľa radosti a spokojnosti v kruhu Vašich detí.

 • Návšteva NBS v Bratislave

  Návšteva NBS v Bratislave
  23. 4. 2018

  Triedy 6.A, 7.A a 9.A sa zúčastnili exkurzie v našom hlavnom meste - v Bratislave.Navštívili Národnú banku Slovenska a oboznámili sa so základnými vedomosťami o našej mene - o EURE. Krátko sa zastavili aj v budove Slovenského rozhlasu a televízie, kde ich na prízemí privítala zaujímavá výstava starých rádioprijímačov a krátka história z premietania na Slovensku. Veľmi pútavá bola aj návšteva v Mestskej knižnici - na oddelení pre deti a mládež. Nemohla chýbať ani krátka zastávka v nákupnom centre. Výlet sa vydaril a všetkým sa nám páčilo. 

 • Deň Zeme

  Deň Zeme je sviatok, ktorý sa oslavuje na celej Zemi a my sme si ho pripomenuli vedomostnými, ale aj zábavnými súťažami. Vstupenkou na náučné predpoludnie bol nakreslený plagát venovaný práve ochrane našej planéty. Hneď na začiatku aktivít naše šikovné žiačky pripomenuli aj ostatným spolužiakom, prečo je dôležité ochraňovať miesto, na ktorom žijeme. 

 • Vojaci u nás

  Vojaci u nás
  25. 4. 2018

  Našu školu navštívili príslušníci 13. mechanizovaného práporu v Leviciach. Priniesli so sebou ukážky zbraní, výstroje a výzbroje,ktorú používajú pri vojenských cvičeniach. Najviac deti upútalovojenské auto, ktoré snáď túži šoférovať každý malý chlapec. Žiacispoločne s vojakmi predviedli aj svoju športovú zdatnosť a silu. Keďsme sa na záver dňa spýtali, kto by sa chcel stať vojakom, nejednaruka našich detí sa zdvihla. Veľmi pekne ďakujeme za návštevu a tešímesa niekedy nabudúce.

 • Škola podporujúca zdravý životný štýl

  Tento týždeň sa v našej škole na prvom stupni niesol v duchu zdravého životného štýlu. Pani učiteľky si pre našich školákov počas veľkých prestávok pripravili rôzne aktivity plné zábavy. V pondelok sa začalo veselou aktivitou, kde mali deti vo dvojiciach ochutnávku všakovakého ovocia, nechýbali ani oriešky či semiačka. V utorok si deti pochutnali na ovocnom smoothie, niektoré z detí však ohrnuli noštekom, no poniektorým sme potešili ich chuťové poháriky. Ďalší deň nasledovalo cvičenie na fit loptách. Vo štvrtok mali deti za úlohu čo najrýchlejšie skonzumovať ovocie z taniera bez pomoci rúk a posledný deň zakončili zábavnými súťažami.

 • Čáry máry z odpadového materiálu

  Čáry máry z odpadového materiálu
  24. 5. 2018

  Dňa 24.4.2018 sme v našom školskom klube čarovali z odpadového materiálu. Deti súťažili v zhotovení čo najoriginálnejšieho výrobku z odpadového materiálu. Do každého výrobku vložili kus fantázie a tvorivosti. Deti mali k dispozícii rôzne fľaše, vrchnáčiky či škatuľky, ktoré sa po malej chvíli premenili na zaujímavé výtvory. Prvé miesto obsadili naši dvaja prváci a to: Maxim Belecky a Nicolas Sebedinský, ktorí vytvorili postavičku Mimoň. Na druhom mieste sa umiestnila Alžbetka Štrbková a tretie miesto získali Sofia Kostolecká a Veronika Tóthová. Všetci súťažiaci boli na záver odmenení malou sladkou dobrotou.

 • Deň vody

  Deň vody
  23. 3. 2018

  Vo štvrtok 22.3. 2018 všetci žiaci Základnej školy v Jure nad Hronom žili vodou. Nečudo, veď bol Svetový deň vody. Tejto téme sme sa venovali so žiakmi aj v našom školskom klube detí prostredníctvom rôznych aktivít. O vode sme sa rozprávali, pripomenuli sme si jej význam v našom živote, maľovali sme ju a vytvárali rôzne plagáty. Tento deň sme zakončili zábavno-športovými súťažami, ktoré sa uskutočnili v priestoroch našej telocvične. Na záver boli všetky deti odmenené malou sladkou odmenou.
   

 • Deň otvorených dverí


 • Karneval

  Karneval
  2. 3. 2018

  Telocvičňa našej základnej školy sa dnes premenila na miesto plné princezien, bojovníkov, športovcov, rozprávkových bytostí a v neposlednom rade na miesto plné radosti a veselosti. Žiaci a aj malí škôlkari si dnes užili karnevalovú zábavu. Najväčší úspech mala ježibaba Ninka, separovaný odpad v podobe Viki, postavička Minecraft v podaní Nicolasa, Darinka ako starý deduško a Levente ako Černoch. Na druhom stupni súperili kolektívne masky a hlasy poroty si získali deviataci ako pretekári Kokosové ježe, šiestaci zobrazujúci mobilné aplikácie, ôsmaci znázorňujúci Harryho Pottera a siedmaci ako Snehulienka so svojimi trpaslíkmi. Všetky deti boli odmenené sladkými dobrotami. Pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli na svoje deti pozrieť.

 • EKO ALARM

  EKO ALARM
  1. 3. 2018

  Naša škola je súčasťou projektu Eko Alarm. Získali sme koše na triedený zber odpadu vyrobené z použitých CURAPROX kefiek. Lektorka Veronika zavítala na našu školu a práca na projekte sa začala. Celý deň akčná skupina zložená zo žiakov 7. a 8. ročníka získavala nové vedomosti, ktoré potom ako "učitelia" odprezentovali svojim spolužiakom na prvom stupni

 • Fašiangová kvapka krvi

  Fašiangová kvapka krvi
  23. 2. 2018
 • Valentín v ŠKD

  Valentín v ŠKD
  14. 2. 2018

  Každý rok 14. februára má sviatok svätý Valentín. Svätý Valentín je patrónom všetkých zaľúbených, ale aj milujúcich sa rodičov, priateľov. Tento sviatok si pripomenuli aj deti v našom ŠKD. Celé popoludnie sa nieslo v duchu lásky, priateľstva, pekných slov a prianí. V ŠKD ich čakalo malé prekvapenie v podobe valentínskej zábavy. Pre deti sme si prichystali rôzne hry a súťaže. Deti v tento deň strávili veľmi príjemné a zábavné popoludnie. 

 • Beseda s policajtom

  Beseda s policajtom
  6. 2. 2018

  Dnes na našu školu zavítal p. Polák z Policajného prezídia v Leviciach. So žiakmi viedol besedu na tému krádeží a poznatkov z Trestného zákona SR. Naši žiaci mali veľa zvedavých otázok a dúfame, že si veľa zapamätali.

 • OŽaZ

  OŽaZ
  31. 1. 2018

  Žiaci ročníkov 5. - 9. dnes absolvovali účelové cvičenie OŽaZ v oblastiach zdravotnej prípravy, protipožiarnej ochrany, dopravnej výchovy, orientácie v teréne a oboznámili sa aj s chránenými územiami v rámci SR. OŽaZ cieľavedome pôsobí na fyzické, psychické, intelektuálne vlastnosti žiakov. OŽaZ prispieva k lepšiemu rozhľadu žiakov a rozvíjaniu schopností, ktoré sú potrebné pre žiaka nielen v čase vzdelávania, ale taktiež budú prínosom v budúcom zamestnaní a bežnom živote.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
  284 , 93557 Jur nad Hronom
 • +421 36 77 93 026

Fotogaléria