"Škola pre každého"

Sobota 19. 1. 2019

Počet návštev: 773518

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Anglický krúžok Precvičovanie anglického jazyka hrou.
EKO - krúžok
Florbalový krúžok Upevňovanie zdravia žiakov športom.
Futbalový krúžok Najpopulárnejší špot na Slovensku aj v našej škole.
Hudobno-dramatický krúžok Veselý krúžok pre talentovaných žiakov.
Matematicka plus Zvyšujeme kvalitu prípravy na Monitor 9.
Matematika hrou Matematika veselo pre všetkých.
Matematiký krúžok Precvičovanie matematiky hrou.
Novinársky krúžok Tvorba populárneho školského časopisu JURNOVINKY.
Šachový krúžok Rozvíjanie logického myslenia, sústredenia a trpezlivosti žiakov.
Športový krúžok Upenňovanie zdravia rôznymi druhmi športu.
Tvorivá slovenčina Precvičovanie slovenského jazyka hrou.
Výtvarný krúžok Rozvíjanie fantázie a talentu žiakov.
Zdravotnícky

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
    284 , 93557 Jur nad Hronom
  • +421 36 77 93 026

Fotogaléria